Rijksdaalderplantsoen 25, 3541GX Utrecht

M. 06 18 433 438

info@puntgo.nl

Regieorgaan SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en werd in 2013 opgericht. Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert.

Eind 2019 benaderde SIA ons voor de vormgeving van een omvangrijk vierdelig evaluatiedocument. Kernwoorden: Beweging en Verbinding. Punt vertaalde deze kernwoorden door naar de vier covers van de documenten. Het coverbeeld loopt door over de vier delen, toont een sprong in fasen tegen een doorlopende achtergrond. Verbinding en beweging in letterlijke en figuurlijke zin.

Verder praten? Meer weten?

Mooie dingen maken, daar doen we het voor. Heeft u vragen over deze case of heeft u een soortgelijk project? Wilt u weten of wij ook iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en kom kennismaken.